Cyngor Busnes

Gall ein tîm profiadol o gynghorwyr gefnogi eich busnes ar bob cam yn ei ddatblygiad – o’r syniadau cychwynnol i ehangu a symud at safle newydd. Cynyddu gweithgarwch economaidd yw’n prif flaenoriaeth, gan helpu busnesau i greu swyddi lleol, cynaliadwy tra’n sicrhau’r elw pennaf i’n cwmnïau cynhenid.

Mae ein hamrywiaeth o wasanaethau’n cynnwys: