Parth Tyfu Busnesau

Helpu busnesau i greu swyddi lleol, cynaliadwy, tra’n uchafu proffidioldeb ar gyfer ein cwmnïau cynhenid - dyma yw’n prif amcan.

Gallwn helpu gydag amrywiaeth eang o wasanaethau busnes, gan gynnwys marchnata a chyfleoedd rhwydweithio amrywiol.

Mae Torfaen hefyd yn elwa o’r lefel uchaf o gymorth o dan Raglenni Cronfa Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd, gan roi i fusnesau mynediad at nifer o gynlluniau cymorth ariannol wedi eu targedu.

Chwiliwch yn y parth hwn am wybodaeth ar Gyngor Busnes a Chyngor ar Farchnata y gallwn eu cynnig i chi. Dysgwch fwy am y cyfleoedd Rhwydweithio Busnes amrywiol sydd ar gael i chi, gan gynnwys manylion buddion aelodaeth y Clwb Busnes a Chymdeithas Twristiaeth Torfaen.

Pam na chymerwch chi funud neu ddau i edrych ar ein parth - Pynciau Busnes

Cewch ddarganfod mwy am y Safleoedd amrywiol sydd ar gael yn yr ardal, ynghyd â gwybodaeth am Gymorth Ariannol sydd ar gael i’ch busnes chi.

 

Business People

Networking at Torfaen Business Voice event

Business people walking down steps