Cynlluniau Pensiwn Cofrestru Awtomatig 2019

Bydd cyfraniadau’r cyflogwr ar gyfer y rheiny sydd mewn cynlluniau pensiwn cofrestru’n awtomatig hefyd yn cynyddu, a bydd angen i gyflogwyr gyfrannu o leiaf 3% gyda’r cyfraniadau i gyd yn gyfanswm o 8%.

O Ebrill, bydd angen i’r cyflogwr gyfrannu lleiafswm o 3% gyda chyfanswm y cyfraniadau yn 8%, sy’n golygu bydd rhaid i’r cyflogai gyfrannu’r 5% eu hunain.

Wrth gwrs, gall cyflogwyr ddewis cyfrannu mwy na’r lleiafswm o 3% os ydyn nhw’n dymuno, cyhyd ag y bo cyfanswm y cyfraniadau’n 8%.

Gyda’r cynnydd yma mewn costau, oeddech chi’n gwybod bod modd i gyflogwyr hawlio hyd at £3,000 y flwyddyn yn ôl o’u biliau Yswiriant Gwladol os ydyn nhw’n gymwys ar gyfer Lwfans Cyflogaeth?

Gellir hawlio arian o’r fath yn ôl hyd at flwyddyn dreth 2014/15 os nad yw wedi ei hawlio o’r blaen ac mae hawl i chi wneud.  Felly, edrychwch ar y posibiliadau yn https://www.gov.uk/claim-employment-allowance