Benthyciad Busnes: Banc Datblygu Cymru

Beth allwch chi ei wneud gyda benthyciad busnes o £10k?

Nid oes yn rhaid i fenthyciadau busnes fod yn chwech neu saith ffigur bob amser i gael effaith. Gall benthyciad bach wedi ei fuddsoddi'n ddoeth roi hwb sylweddol i'ch cwmni.

Rydym yn aml yn delio â chwmnïau sy'n chwilio am fenthyciadau o hyd at £10k. Y llynedd fe wnaethom gyflwyno proses symlach i helpu busnesau sefydledig i gael penderfyniad cyflym ar eu ceisiadau.

Gall £10k fynd yn bell i fusnes bach. Sut allech chi fuddsoddi'r arian hwnnw i gael y gwerth gorau i'ch cwmni chi? Dyma rai syniadau isod: 

  • Prynu offer newydd - Gall buddsoddi mewn offer neu beiriannau roi hwb i gynhyrchiant a lleihau costau. Gall hefyd greu cyfleoedd i gynnig gwasanaethau newydd i'ch cwsmeriaid. Gall hyn ddenu busnes newydd yn ogystal â chynyddu eich mantais gystadleuol.
  • Agor siop neu swyddfa newydd - Ydych chi wedi dod o hyd i'r eiddo perffaith ar gyfer eich busnes sy'n tyfu ond eich bod angen arian ar gyfer y rhent am yr ychydig fisoedd cyntaf? Gallai benthyciad busnes o £10k helpu'n wirioneddol. Gallech hefyd ddefnyddio benthyciad o £10k i helpu i adnewyddu siop neu swyddfa sy'n bodoli'n barod.
  • Buddsoddi mewn marchnata - Mae marchnata yn bwysig iawn i godi ymwybyddiaeth o'ch brand a'r hyn rydych chi'n ei gynnig. Gallai £10k helpu i greu gwefan newydd, talu am hysbysebu neu ymgyrch farchnata uniongyrchol.
  • Talu am hyfforddiant staff - Os yw'ch busnes yn ehangu, fe fyddwch chi eisiau buddsoddi ynddo chi eich hun a'ch staff. Beth am ddefnyddio benthyciad o £10k i roi hwb i'ch gwybodaeth chi a'ch staff? Gall hyfforddiant priodol helpu gydag effeithlonrwydd busnes a chreadigrwydd.
  • Prynu stoc newydd - Bydd gan unrhyw adwerthwr da drwyn am eu cynhyrchion allweddol. Trwy fuddsoddi mewn stoc ychwanegol ar yr adeg iawn, gallwch roi hwb amserol i'ch trosiant er mwyn datgloi mwy o arian ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol.
  • Llif arian - Os ydych chi'n adnabod llanw a thrai eich busnes, yna gallwch chi baratoi ymlaen llaw. Trwy ddefnyddio benthyciad, gallwch wneud yn siŵr fod eich busnes yn barod i fanteisio ar yr amserau prysuraf o'r flwyddyn.
  • Mae sawl ffordd y gallai eich busnes elwa o gael benthyciad o £10k. Gyda'r buddsoddiad cywir, gallwch droi benthyciad bach yn elw mawr a rhoi eich busnes ar y droed flaen ar gyfer 2018.

Os yw'ch cwmni chi wedi bod yn masnachu am fwy na dwy flynedd, ac rydych am fenthyg hyd at £10k, gallwn roi penderfyniad i chi ar eich cais mewn cyn lleied â dau ddiwrnod gwaith.                             

Tara Lee-Fox
Swyddog Buddsoddi Micro Fenthyciadau
Tara.lee.fox@bancdatblygu.cymru
029 20338102