Cyllid i Fusnesau

Yma, cewch hyd i wybodaeth am ein pwnc busnes cyntaf yn 2019 (Mawrth – Mai)  - Cyllid i Fusnesau.

Oes gyda chi gynlluniau cyffrous i dyfu ond dydych chi ddim yn siŵr sut mae cael yr arian? Darllenwch am y saith ffactor allweddol i helpu’ch busnes i lwyddo.Hefyd mae gennym ni erthygl  ‘Cael hyd i ryddid trwy wneud y mwyaf allan o werth’.  Mae’n werth ei darllen.

Gwneud Treth yn Ddigidol (MTD) yw’r newid mwyaf yn system trethiant y DU ers blynyddoedd lawer.  Dysgwch fwy yma ynglŷn â beth mae hyn yn ei olygu a’r paratoadau y gall busnesau eu gwneud erbyn y dyddiad terfyn ar 1af Ebrill 2019 tra bydd y canllaw cyflym ‘Gwneud Treth yn Ddigidol: Chwalu 7 myth cyffredin’ yn helpu i egluro rhai o’r storïau yr ydych efallai wedi eu clywed.

Gyda MTD ar y gorwel, yn nigwyddiad Mawrth 2019 Llais Busnes Torfaen rhoddodd y cwmni lleol, Green & Co amlinelliad o’r hyn sy’n newid ynghyd â diweddariad ar ôl Cyllideb y Gwanwyn.

Yn Ebrill  2019 bydd newidiadau hefyd i’r Isafswm Cyflog Gwladol a Chynlluniau Pensiwn Cofrestru Awtomatig – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod y diweddaraf am y rhain hefyd. 

Chwilio am fenthyciad busnes? Mae Banc Datblygu Cymru (Cyllid Cymru gynt) yn cynnig benthyciadau sy’n gallu cael eu defnyddio i ddechrau neu ehangu busnes, i brynu offer newydd neu stoc neu hyd yn oed i brynu busnes. 

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu, gan gynnwys Green & Co, Nat West,  Banc Datblygu Cymru.