Yr Isafswm Cyflog Gwladol 2019

Yr Isafswm Cyflog Gwladol yw’r isafswm cyflog yr awr y mae gan weithiwr yr hawl i dderbyn yn y Deyrnas Unedig.  Mae’r cyfraddau yma’n cael eu hadolygu bob blwyddyn gan y llywodraeth ar ôl cyngor gan y corff annibynnol, y Comisiwn Cyflogau Isel.  Fel cyflogwr bydd y newidiadau yma’n effeithio sut rydych yn talu eich staff o Ebrill 2019.

Er enghraifft bydd gweithwyr 25 oed a throsodd yn cynyddu o £7.83 i £8.21 yr awr.  Mae mwy o wybodaeth yn https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Ers 2010 mae’r isafswm cyflog wedi cynyddu 38% i weithwyr 25 oed a throsodd, felly mae’n bwysig cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y newidiadau. Efallai bydd angen i chi edrych eto ar faint rydych chi’n talu am y nwyddau a’r gwasanaethau yr ydych yn eu darparu, neu edrych ar arbedion neu fesurau effeithlonrwydd yn rhywle arall yn eich busnes.