Adnoddau a Chysylltiadau

Darganfyddwch sut mae  Banc Datblygu Cymru yn darparu cefnogaeth i fusnesau yng Nghymru. Cyllid hyblyg ar gyfer busnesau yng Nghymru o £1,000 i £5 miliwn. Benthyciadau ac ecwiti. Wedi'u diogelu a heb eu diogelu.

Busnes Cymru:  Mathau o gyllid a sut i wneud cais

Darganfyddwch mwy am  GwerthwchiGymru - y ffordd hawdd i ddod o hyd i gyfleoedd ddarparu nwyddau, gwaith neu wasanaethau i'r sector cyhoeddus.

Ffederasiwn Busnesau Bach: Dysgwch fwy am eu Llwyfan Ariannu a lansiwyd yn ddiweddar (Ionawr 2018), a ddatblygwyd gan Finpoint, sy’n defnyddio technoleg gyfatebu ddeallusol i gyfateb ymgeiswyr, y mae’n rhaid iddyn nhw fod yn aelodau’r Ffederasiwn, gyda channoedd  o opsiynau ariannu busnes a darparwyr cyllid gydag un cais.

Lleolydd Cyllid Busnes Cymru - dewch o hyd i ddewisiadau ariannol sy'n berthnasol i'ch busnes

TED yw perchennog y fideo canlynol. Mae TED.com yn fudiad di-elw sydd wedi ymrwymo i ledaenu syniadau. 

Audrey Choi: How to make a profit while making a difference