AD Busnes

Ein hail bwnc yn 2019 yw AD. Cymerwch gipolwg ar yr erthyglau yr ydym wedi comisiynu a chewch wybodaeth werthfawr y gallwch ei defnyddio yn eich busnes.

Y Tŵr Ifori  – mae’r erthygl yma’n ystyried delwedd AD a beth sy’n mynd ymlaen y tu ôl i’r hyn sy’n cael eu gweld fel drysau caeedig yr adran bwysig hon.

Am gyflogi pobl newydd? Mae Cyngor ar Dechnegau mewn Cyfweliad yn rhoi cyngor defnyddiol ar beth sy’n gallu cael ei ofyn mewn cyfweliad

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ôl eich staff ac yn cadw gafael arnyn nhw oherwydd staff yw ased mwyaf gwerthfawr BBChau - edrychwch ar y Chwe ffordd i wneud i bobl eisiau aros

Hanfodion bod yn Gyflogwr  - help i’ch amddiffyn chi a’ch staff rhag sefyllfaoedd anodd yn y dyfodol. 

Gyda Lles ac Iechyd Meddwl yn uchel ar agenda’r gweithle'r dyddiau yma, cymerech gipolwg ar erthyglau Llesiant Mewn Busnes Bach: Sut y Gallwch chi Helpu ac Iechyd Meddwl yn y Gweithle i’ch helpu i gymryd camau cadarnhaol yn y meysydd yma.

Fe wnaethom ni gwrdd yn ddiweddar â Lisa Hand, Uwch Reolwr AD cwmni technoleg byd-eang Sigma Systems sydd wedi eu lleoli yn Springboard, Cwmbrân er mwyn dysgu mwy am ei thaith hyd i mewn i fyd AD, ei rôl  a phwysigrwydd diwylliant mewn sefydliad.  Cafodd Sigma eu dewis fel o’r 30 Cwmni Gorau i Weithio Iddynt yng Nghymru tra bod Lisa ei hun wedi cyrraedd rownd derfynol yng Ngwobrau AD Cymru 2019 (categori Person Proffesiynol AD Digidol/TG Gorau).

Rydym hefyd wedi ymchwilio i nifer o adnoddau a chysylltiadau gan gynnwys sefydliadau Adnoddau Dynol / Personél cysylltiedig yng Nghymru. Mae croeso i chi roi gwybod i ni os ydych yn dod ar draws unrhyw rai eraill a gallwn eu hychwanegu at y wefan hon er budd pawb - e-bost info@southwalesbusiness.co.uk

Cymerwch olwg ar y rhestr ddigwyddiadau yma ar wefan Economi a Mentergarwch Torfaen i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau, gan gynnwys gwobrau, sydd ar y gweill sy'n gysylltiedig ag Adnoddau Dynol.

Diolch o galon i’r busnesau a’r sefydliadau sydd wedi cyfrannu at y pwnc busnes hwn ((Everett Tomlin Lloyd & Pratt, Federation of Small Business, Heard HR Solutions Ltd, HR Dept, HWM - Water, Nat West, Sigma Systems))

TED yw perchennog y fideo a ganlyn. Mae TED.com yn fudiad dielw sydd wedi ymrwymo i ledaenu syniadau.

Adam Grant; Ydych chi’n un sy’n rhoi neu’n cymryd