Adnoddau a Chyfleoedd

ACAS - Darparu gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant, cymodi a gwasanaethau eraill i gyflogwyr a gweithwyr cyflogedig i’w helpu i atal neu ddatrys problemau yn y gweithle

CIPD Cymru (Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu)  - Y corff proffesiynol yng Nghymru ar gyfer AD a datblygu pobl 

Gofal - Elusen iechyd a lles meddylion arweiniol yng Nghymru.

Gwefan GOV.UK - Cynnig canllaw A i Y hanfodol i gyflogi pobl  - o Gyflogres i Recriwtio a Llogi

Hafal - Mae Hafal Torfaen yn helpu pobl gyda salwch meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad

MIND - a Lles yn y Gweithle yng Nghymru (yn cynnwys adnoddau i’w lawrlwytho)

Personnel Today - Adnodd ar-lein blaenllaw yn y DU gyda newyddion, swyddi a chanllawiau cyfraith cyflogaeth yn gysylltiedig ag AD

Fforwm AD De Cymru - Mae Fforwm AD De Cymru yn llais ar gyfer y Gymuned Adnoddau Dynol yn Ne Wales. Maent yn rhwydwaith cynhwysol o ymarferwyr, myfyrwyr, academyddion a gwylwyr AD. Maent yn cynnal digwyddiadau, grwpiau trafod, fforymau i ymateb i bynciau, seremonïau gwobrwyo a chynadleddau ar draws y rhanbarth yn ogystal â darparu cyfleuster mentora o fewn y fforwm.

Rethink - Help ac arweiniad i unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan salwch meddwl.

Rhwydwaith AD Cymru - Rhwydwaith AD Cymru yw'r rhwydwaith mwyaf blaenllaw ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol AD yng Nghymru. Mae'n cynnig cyfres o seminarau AD, digwyddiadau a gweithdai ar hyd a lled y wlad. Maent hefyd yn cynnal y Gwobrau AD Cymru yn flynyddol i gydnabod rhagoriaeth mewn AD ar draws ystod eang o sectorau.

Sane - Help ac arweiniad i unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan salwch meddwl.

Sefydliad Iechyd Meddwl

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)