Pynciau Busnes

Fel rhan o’n hymrwymiad at gefnogi busnesau yn y fwrdeistref, mae Economi a Mentergarwch Torfaen wedi datblygu cyfres o bynciau ar thema busnes - o Gyllid Busnes ac AD at Farchnata a Mentergarwch.  Byddwn yn tynnu at ei gilydd erthyglau, astudiaethau achosion ac awgrymiadau a chyngor ynghyd â dolenni at adnoddau a chyfleoedd er mwyn helpu busnesau ac unrhyw un sy’n dechrau busnes.

Chwefror 2020 - Mai 2020: Gwerth Pobl mewn Busnes

Rhagfyr 2019  - Chwefror 2020: Marchnata

Awst - Tachwedd 2019: Cyfathrebu Digidol ar gyfer busnes

Mai - Awst 2019: AD Busnes

Mawrth - Mai 2019: Cyllid i Fusnesau

Mawrth 2019: Brexit

2018: Marchnata

2018: Arloesi mewn Busnes

2017: Cydweithio mewn Busnes 

2017: Cyfraith Busnes

2017: Entrepreneuriaeth