Cyfathrebu Digidol i Fusnes

Ein trydydd pwnc yn 2019 yw TG/Cyfathrebu Digidol i Fusnes. Darllenwch yr erthyglau craff rydym wedi eu comisiynu a chael gwybodaeth werthfawr y gallwch ei defnyddio yn eich busnes.

Mae erthygl yr FSB ar Sut i Fordwyo’r Byd Cyfathrebu Digidol yn eich helpu i ddelio gyda cael eich llethu gan dechnoleg, tra bo erthygl Superfast Business Wales ar Addasrwydd Digidol yn rhoi cipolwg defnyddiol ar yr elfen hanfodol hon o redeg busnes.

Mae gennym erthygl wych hefyd ar Sut i Aros yn Seibr-Ddiogel yng Ngwent.

Edrychwch ar yr erthyglau gan Superfast Business Wales ar sut i Ddefnyddio Pecynnau Trefnu Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes, Pum ffordd hawdd i ddechrau defnyddio’r cwmwl nawr Thechnegau Marchnata Digidol.

Diolch o galon i’r busnesau a’r sefydliadau sydd wedi cyfrannu at y pwnc busnes hwn ((Superfast Business Wales, FfBB, RPS Technology Solutions, Heddlu Gwent: Yr Uned Trosedd Seibr)

Cymerwch gip ar ein rhestr o ddigwyddiadau ar gyfer digwyddiadau cysylltiedig â TG. Mae’n cynnwys ein digwyddiad clwb busnes (Llais Busnes Torfaen) ym mis Medi 2019, digwyddiad wedi ei gynnal a’i noddi gan RPS Technology Solutions, sydd wedi cyfrannu erthygl ar eu hatebion teleffoni, yr ap symudol Communicator GO.

Ein fideo ysbrydoledig TED ar gyfer y pwnc hwn yw un gan Julio Gil’s "Future tech will give the benefits of city life anywhere".  Mae TED yn fudiad di-elw gyda’r nod o rannu syniadau.