Marchnata

lights

Ein pwnc busnes olaf yn 2019 yw Marchnata. Cymerwch ychydig o amser i ddarllen yr erthyglau rydyn ni wedi'u darparu a'u comisiynu. Gobeithiwn y byddant yn helpu yn yr agwedd holl bwysig hon ar redeg busnes.

Diolchwn i Alliance Marketing Agency, FfBB Cymru (Ffederasiwn Busnesau Bach) a Solar Buddies.

Sut i farchnata busnes gwasanaeth: yr ABC

Mae'r erthygl ar Sut i gael sylw da yn y wasg ar gyllideb fach: 4 cam syml: yn ganllaw syml i helpu'ch busnes i gael sylw (a pharhau â'r sylw) mewn papurau newydd a chyhoeddiadau perthnasol.

Cyflwynir y mater holl bwysig o Reoli Enw Da, beth ydyw a sut i'w drafod (gan gynnwys ar-lein) yn y darn defnyddiol hwn.

Gyda'r nifer cynyddol o wobrau busnes ar gael i gystadlu ynddynt, mae Laura Waters, cyd-gyfarwyddwr y busnes buddugol lleol Solar Buddies yn trafod yr hyn y gall cystadlu ac ennill gwobrau (gobeithio), ei olygu i fusnes.

Wyddoch chi beth yw Google My Business ? dysgwch mwy am y gwasanaeth hwn sy’n rhad ac am ddim a sut i wneud y mwyaf ohono