Cymorth Ariannol

Gallwn eich helpu i ganfod eich anghenion busnes unigol am gyllid a chymorth ariannol. Trwy ffrydiau cyllido a ddarperir gennym ni ein hunain neu drwy gyrff ariannol eraill, gall y tîm gynnig cyngor ac arweiniad bob cam o'r ffordd.

Cliciwch ar y dolenni canlynol i ddysgu mwy am:

Cynlluniau Penodol

Business Wales - LADY BY MACHINE (940x475) WELSH_1

Rhaglen Gwella Cynhyrchedd yn Nhorfaen i wneuthurwyr yn Nhorfaen

COVID-19: Cymorth Ariannol i Fusnesau

Ewch i’n tudalen bwrpasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf