Cymorth Ariannol

Gallwn eich helpu i ganfod eich anghenion busnes unigol am gyllid a chymorth ariannol. Trwy ffrydiau cyllido a ddarperir gennym ni ein hunain neu drwy gyrff ariannol eraill, gall y tîm gynnig cyngor ac arweiniad bob cam o'r ffordd.

Cliciwch ar y dolenni canlynol i ddysgu mwy am:

Cynlluniau Penodol

  • Digidol pecyn ar gyfer busnesau Torfaen 

O ganlyniad i gyllid diweddar gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU Llywodraeth y DU, gall busnesau lleol yn Nhorfaen elwa ar wefan gychwynnol wedi’i hariannu’n llawn am 12 mis. Yn ogystal â hyn, mae ganddynt gyfle i gael eu hysbysebu’n lleol ar ap symudol Uddr am yr un cyfnod. I fynegi eich diddordeb ac am fwy o wybodaeth, cliciwch yma