Cymorth Ariannol

Mae Torfaen yn elwa o’r lefel uchaf o gymorth dan Raglenni’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd, ac mae hyn yn golygu bod busnesau’n gallu cael mynediad at nifer o gynlluniau cymorth ariannol.

  • Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth - Mae’r Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth ar gael er mwyn uwchraddio ansawdd cyfleusterau a chynyddu gallu busnesau twristiaeth sydd eisoes yn bodoli a rhai newydd.

  • Ffrydiau Cyllido Eraill - fel Cyllid Busnes Ad-daladwy; SMARTCymru - Ymchwil; Datblygu ac Arloesi; Talebau Arloesedd; Cymorth ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnesau Twristiaeth a Banc Datblygu Cymru