Cyngor ar Farchnata

Gall ein cynghorwyr profiadol gefnogi’ch busnes gyda phob agwedd ar farchnata, o gyfryngau cymdeithasol i hysbysebu mewn print.

Rydym wedi helpu amrywiaeth o gwmnïau, yn amrywio o ysgolion meithrin i fentrau cymdeithasol ac egin entrepreneuriaid. Gallwn eich helpu gyda chyngor adeiladol, diduedd i sicrhau bod eich gwariant ar farchnata mor effeithiol â phosib ac fe allwn gynnig cymorth yn y ffyrdd canlynol:

  • Ymweld â chi ar gyfer sesiwn cyngor ar farchnata 1:1
  • Edrych ar eich gweithgareddau marchnata presennol
  • Penderfynu beth sy'n gweithio ar hyn o bryd a beth ellir ei wella
  • Eich helpu gyda'r broses o Gynllunio Marchnata i'ch helpu i gael y mwyaf o'ch strategaeth marchnata  a chyfathrebu
  • Awgrymu technegau Gwerthuso a sut i wella ar arferion presennol
  • Cefnogi eich ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol drwy ein cyfrifon ni'n hunain
  • Cario eich straeon newyddion a golygyddol ar dudalen Newyddion gwefan Economi a Mentergarwch Torfaen

Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi Gysylltu â Ni.