Rhaglen Gwella Cynhyrchedd

Business Wales - LADY BY MACHINE (940x475) WELSH_1

Lansiwyd Rhaglen Gwella Cynhyrchedd Llywodraeth Cymru yn Nhorfaen ddiwedd 2020 ar ôl llwyddiant eang mewn ardaloedd eraill

Mae’r rhaglen gefnogaeth yma, sydd wedi ei hanelu at weithgynhyrchwyr, yn cynnwys arian ar gyfer gwariant cyfalaf mewn technolegau newydd ac yn helpu busnesau i symud at y lefel nesaf.

Nod y rhaglen yw cynyddu effeithlonrwydd, datblygu cynhyrchion newydd ac archwilio marchnadoedd newydd yn y busnes. Neilltuir Rheolwr Perthynas Llywodraeth Cymru ac Arbenigwr Arloesi i bawb sy'n cymryd rhan yn y cynllun i'w helpu i adolygu dulliau gwella cynhyrchiant a'u cefnogi trwy'r broses ymgeisio sy'n ystyriol o fusnesau.

Darperir cyngor gweithgynhyrchu arbenigol trwy ymgynghoriaeth cynhyrchiant wedi'i ariannu, sydd wedi helpu busnesau bach a chanolig gyda chyngor ynghylch cynlluniau ffatri, awtomeiddio heriau digidol, heriau gweithgynhyrchu technegol a gofynion marciau ansawdd.

Os ydych chi’n fusnes gweithgynhyrchu sydd wedi ei leoli yn Nhorfaen a hoffai archwilio ymhellach i’r rhaglen hon, a fyddech cystal ag e-bostio: info@southwalesbusiness.co.uk

Meddai Chris Gulliford, Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn Camtronics Vale: “Hoffem ddiolch i'n hymgynghorwr am y natur broffesiynol a ddangoswyd yn ystod ei ymweliad i werthuso ein prosiect. Rhoddodd gyngor technegol amhrisiadwy ac awgrymodd sawl ffordd i wella ansawdd, trwy fewnbwn ac effeithlonrwydd, nid yn unig ar y prosiect dan sylw, ond mewn meysydd eraill o'r busnes. Bydd y cymorth a dderbyniwyd nid yn unig yn ein cynorthwyo nawr ond hefyd yn helpu i gyflawni ein nodau strategol yn y dyfodol.”

Dywedodd Geraint Griffiths, Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn Advanced Furniture: “Bydd Advanced Furniture yn gallu dod â chynhyrchion newydd i'r farchnad yn gyflym ac yn effeithlon trwy becyn dylunio a gweithgynhyrchu  â chymorth cyfrifiadurol, newydd.”

Ychwanegodd Nick Ball, cyfarwyddwr gweithrediadau gyda Express Contract Drying: “Mae'r grant hwn yn cefnogi ein cynllun i fabwysiadu technoleg sydd wedi'i chynllunio'n benodol i reoli ein prosesau busnes yn well mewn modd integredig ac amser real, gan leihau dyblygu wrth ddal a rheoli data gan arwain at gynyddu effeithlonrwydd a dulliau olrhain. Mae'r fath system fentrus i gynllunio adnoddau yn fuddsoddiad allweddol o ran gweithrediadau, effeithlonrwydd, deallusrwydd a chynhyrchedd yn ein cwmni, a fydd yn atgyfnerthu ein busnes yn awr, ac yn ein cynorthwyo i ehangu busnes pellach yn y blynyddoedd i ddod.”

Os ydych chi’n fusnes gweithgynhyrchu sydd wedi ei leoli yn Nhorfaen a hoffai archwilio ymhellach i’r rhaglen hon, a fyddech cystal ag e-bostio: info@southwalesbusiness.co.uk