Band Eang Cyflym Iawn

Mae Band Eang Cyflym Iawn wedi cyrraedd yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn annog busnesau Cymraeg i fanteisio ar gyflymderau rhyngrwyd o hyd at 330 megabit yr eiliad drwy uwchraddio i fand eang cyflym iawn. Mae band eang ffeibr cyflym yn cael ei gyflwyno ledled Cymru ar gyn o bryd gan Superfast Cymru, prosiect uchelgeisiol £425 miliwn sydd wedi ei sefydlu gan Lywodraethau Cymru a'r DU, yr Undeb Ewropeaidd a BT. Mae’n targedu i gyflwyno band eang cyflym iawn i 96% o’r DU erbyn 2016.

Disgwylir i fuddsoddiad Llywodraeth Cymru a BT  mewn cyflwyno band eang cyflym iawn yng Nghymru roi hwb mawr i’r economi lleol. Mae arbenigwyr yn rhagweld bydd  y dechnoleg gyflym hon yn gallu cyfrannu cannoedd o filiynau o bunnoedd i’r economi leol. Bydd yn galluogi cwmnïau sy’n bodoli i weithredu yn fwy effeithlon a datblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd, ac yn ei wneud yn haws i fusnesau newydd i gychwyn drwy gynyddu defnydd newyddbethau, megis cyfrifiadura cwmwl.

7 mantais busnes gallwch ddisgwyl gyda Band Eang Cyflym Iawn

  • Cynyddu elw
  • Cynyddu cynhyrchiant
  • Cynyddu effeithlonrwydd
  • Lleihau costau
  • Cynyddu gwasanaeth cwsmer
  • Diogelu eich asedau
  • Cyrraedd targedau cynaliadwyedd


I ddarganfod mwy am sut y gall Band Eang Cyflym Iawn gefnogi eich busnes, gan gynnwys ble a phryd bydd ar gael, sut i’w gael a sut i roi mantais i’ch busnes ewch at wefan Band Eang Cyflym Iawn Cymru.

Darganfyddwch mwy am y cymorth sydd ar gael gan Band Eang Cyflym Iawn Cymru ar gyfer busnesau cymwys yma.