Cymdeithas Twristiaeth Torfaen

Mae Cymdeithas Twristiaeth Torfaen (TTA) yn dwyn ynghyd busnesau twristiaeth ar draws Torfaen. Mae'r aelodau'n cynnwys gwestai, gwely a brecwast, atyniadau, gweithredwyr gweithgaredd a llefydd i fwyta ac yfed.

Mae'r gymdeithas aelodau yn cydweithio i annog mwy o ymweliadau gan drigolion lleol ac ymwelwyr o bell, i nodi meysydd cyffredin ar gyfer hyfforddiant a chefnogaeth a'i nod yw hyrwyddo pwysigrwydd y sector twristiaeth yn Nhorfaen.

Manteision Bod yn Aelod

  • Cyfranogiad rhad ac am ddim mewn digwyddiadau hyrwyddo
  • Cael eich cynnwys yn Twitter (@DaysOutTorfaen), facebook a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol eraill.
  • Cyfleoedd hyfforddi (am ddim neu am bris gostyngol).
  • Cyfarfodydd gyda siaradwyr gwadd a chyfleoedd rhwydweithio.
  • Defnydd logo Cymdeithas Dwristiaeth Torfaen ar yr holl ddeunydd hyrwyddo.
  • Cymryd rhan mewn Ymweliadau Ymgyfarwyddo.
  • Cyfleoedd marchnata ar y cyd

Er mwyn gwybod mwy cysylltwch â'r cydlynydd yn TorfaenTA@gmail.com  

                                        Torfaen Tourism Association Logo