Cynilo gydag Undeb Credyd Gateway

Undeb Credyd Gateway yw eich cwmni cydweithredol cynilion a benthyciadau lleol. Rydym yn cael ein rhedeg gan ac ar gyfer dros 3500 o aelodau lleol. Dechreuodd yr Undeb Credyd ym Mhont-y-pŵl 18 mlynedd yn ôl ac erbyn hyn mae aelodau ar draws Torfaen a Sir Fynwy a changhennau ym Mhont-y-pŵl, Cwmbrân, Y Fenni a Chas-gwent.

Os ydych yn cyflogi staff, beth am eu hannog i gynilo a benthyg gyda Gateway yn uniongyrchol o'u cyflog? Mae staff sydd â chynilion yn cael llai o bryderon ariannol, ac maent yn teimlo llai o straen ac yn fwy cynhyrchiol. Mae aelodaeth Undeb Credyd yn fudd-dal staff gwerthfawr heb unrhyw gost i'r cyflogwr, ac yn osgoi ceisiadau am ddatblygiadau cyflog. Mae staff Cyngor Torfaen, Bron Afon ac Aneurin Bevan eisoes yn mwynhau'r opsiwn hwn, sydd yn gyfleus ac yn hawdd i'w weinyddu.

Mae gan Undeb Credyd Gateway swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl a Chwmbrân, felly galwch alw i mewn am sgwrs, neu ffonio.

01495 742500

www.gatewaycu.co.uk