Cefnogaeth sgiliau a recriwtio

Torfaen Economic Inactivity Group -LogoYdych chi'n berchen ar fusnes neu'n ystyried agor busnes yn Nhorfaen? A oes angen help arnoch i ddod o hyd i bobl sydd â'r sgiliau cywir a hefyd gwella'ch tîm presennol? Os oes, yna gall Tîm Anweithgarwch Economaidd Torfaen (TAET) eich helpu

Pam ddylech chi gysylltu â ni

Gall TAET ddarparu gwasanaethau cyflogaeth a hyfforddiant trwy gefnogi'ch busnes a'ch helpu i dyfu eich cwmni. Naill ai drwy uwchraddio sgiliau eich gweithlu presennol neu drwy roi staff medrus i chi i'ch helpu gyda'ch anghenion recriwtio, y ni ydy'r ateb i chi.

Trwy TAET byddwn yn defnyddio ein rhwydwaith eang o weithwyr proffesiynol yn y diwydiant i gael mynediad at y gwasanaethau a'r bobl y mae eu hangen i chi lenwi'ch swyddi gwag a datblygu'ch gweithlu presennol.

Bydd un o aelodau ein rhwydwaith yn ymweld â chi i drafod eich gofynion ymhellach ac esbonio'r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig, yn fanylach. Rydym wir yn credu mewn gwasanaeth personol.

Rydym yn darparu’r gwasanaethau canlynol yn RHAD ac am ddim:

  • Recriwtio: Bydd ein gwasanaeth recriwtio a dethol, rhad ac am ddim yn dod o hyd i bobl ar gyfer eich swyddi gwag. Byddwn yn darparu siop un stop ar gyfer ffurflenni cais a dethol fel mai dim ond yr ymgeiswyr gorau sy'n cwrdd â'ch gofynion bydd yn cael eu cyflwyno i chi. Bydd ymgeiswyr a gyflwynir o'n rhwydwaith wedi derbyn cymorth cyn-gyflogaeth i wella eu parodrwydd i weithio a'r sgiliau hanfodol sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae yna hefyd gyfle i ddarparu cymwysterau sy'n gysylltiedig â'r diwydiant, sy'n gweddu i'ch anghenion busnes, cyn mynd ati i benodi, 
  • Lleoliadau Gwaith/blas ar waith: Bydd partneriaid y rhwydwaith TAET hefyd yn gallu hwyluso lleoliadau gwaith / blasu ar waith i ganiatáu i chi weld sut mae'r person yn cyd-fynd â'ch gofynion sefydliadol a gofynion y rolau sydd gennych.
  • Datblygu eich gweithlu: Mae cymorth ar gael i'ch helpu i uwchraddio set sgiliau eich gweithlu presennol. Mae cyllid ar gael trwy amrywiaeth o ffynonellau a fydd yn eich galluogi i uwchraddio sgiliau eich gweithlu presennol yn rhad ac am ddim.

I gael mwy o wybodaeth neu i drefnu i aelod o rwydwaith TAET gysylltu â chi, a fyddech cystal â chysylltu â Thîm Cyflogadwyedd Torfaen ar 01633 647743.