Your Workforce

Yma cewch hyd i wybodaeth am rai o'r ffyrdd y gall busnesau lleol gefnogi eu staff.

Edrychwch ar y wybodaeth am y prosiect Sgiliau Gwaith i Oedolion sy'n darparu Cyfleoedd hyfforddiant a datblygu sgiliau o fewn y gweithle. Gallwch hefyd ddarganfod mwy am y prosiect Pontydd i Waith sydd nid yn unig yn cynnig gwasanaeth recriwtio wedi'i deilwra i gwmnïau, ond hefyd yn helpu pobl leol i ennill cymwysterau a sgiliau i sicrhau cyflogaeth gynaliadwy.