Llogi Safleoedd a Chynadleddau

Ar draws Bwrdeistref Sirol Torfaen mae yna ddewis eang o gyfleusterau cynadledda a chyfarfodydd i’w hurio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys dwy ganolfan technoleg a adeiladwyd at y diben, sy’n cynnig cyfleusterau gwych ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau busnes.

Bydd y tudalennau hyn yn rhoi manylion pellach i chi am y cyfleusterau hyn a sut i’w llogi.