Fferm Gymunedol Greenmeadow

Fferm Gymunedol Greenmeadow
Ffordd Greenforge
Cwmbrân
Torfaen
NP44 5AJ

Ffôn: 016333 647662
E-bost: greenmeadowcommunityfarm@torfaen.gov.uk
Gwefan: www.greenmeadowcommunityfarm.org.uk

Gwybodaeth am y Lleoliad

Uchafswm Niferoedd - Ar ffurf Theatr 100 

Ystafelloedd Digwyddiadau: 3

Cyfarfodydd, cyrsiau hyfforddi, dathliadau preifat fel bedydd, Partïon Priodas a Phartïon Pen-blwydd, darlithoedd a digwyddiadau cymunedol

Arlwyo ar gael
Fferm Weithredol
Parcio Ceir: 120 a 2 safle i fysiau

Mae'r fferm y lleoliad unigryw a chanolog ar gyfer unrhyw achlysur, boed yn gorfforaethol neu'n breifat. Mae gennym ni amrywiaeth o ystafelloedd a chyfleusterau ar gael.  Gallwn fod yn hyblyg a byddwn yn falch i weithio gyda chi wrth drefnu eich digwyddiad.

Ymhlith y digwyddiadau sydd wedi bod yn y fferm mae, Cyrsiau Lloches i Asynnod, Dathliadau Priodas Aur, pen-blwydd 50 oed, darlithoedd a digwyddiadau hyfforddiant.

Dyma'r hyn y mae rhai o'n cwsmeriaid yn dweud:

"Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow yn cynnig cyfleusterau ar gyfer grwpiau bach neu fawr fel ei gilydd. Mae'r staff bob amser yn gymwynasgar ac yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod gyda ni bob peth sydd angen arnom ni ar gyfer diwrnod llwyddiannus". - Liz Ellis, Y Lloches Asynnod

"Mae'r fferm wedi dangos ei hun i fod yn lleoliad delfrydol at ddibenion hyfforddi. Mae'r awyrgylch hamddenol a staff cyfeillgar ac effeithlon yn arwain at ddiwrnod llwyddiannus. Mae pob cyfleuster ar gael. Mae'r arlwyo ar gael am bris rhesymol ac mae opsiynau iachus ar gael. Fuaswn i ddim yn oedi cyn cymeradwyo'r lleoliad" - Gwyneth Spadaro-Dutturi, Cydlynydd Dysgu Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru