Cynllun Datblygu Gwledig 2014 - 2020

Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 (CDG) yn rhaglen saith mlynedd o fewn Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a ariannir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Mae’r CDG yn chwarae rhan bwysig wrth gynnal hyfywdra ffermio Cymreig ac yn cefnogi cydlyniad cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru wledig.

Amlinellir y rhaglen CDG yn y Strategaeth Datblygu Lleol.