Cynllun Arloesi Gwledig

Ydych chi'n fusnes, grŵp cymunedol, menter gymdeithasol neu'n debyg?  Oes gennych chi syniad arloesol am brosiect a all helpu i greu manteision cymdeithasol ac economaidd i Wardiau Gwledig Torfaen?

Mae gyda ni ddiddordeb arbenning mewn prosiectau sy7'n seiliedig ar yr amgylchedd, cynaladwyedd, ffermio, cynnyrch lleol a twristiaeth bwyd.

Gall y cynllun arloesi gynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant i ddatblygu, llywio a dilyn syniadau arloesol a all wella ac adfywio Torfaen wledig. Nid cynllun grant traddodiadol mohono gan nad ydym yn gallu ariannu costau cyfalaf.  Serch hynnyt gallwn ariannu'r gweithgaredd cymmwys canlynol hyd at £10,000.

Gweithgareddau Cymmwys

Gallwn gefnogi amrywiaeth o brosiectau gan gynnwys:

 • Ymchwil
 • Astudiaethau Dichnoldeb
 • Astudiaethau peilot a masnachu arbrofol
 • Cyngor Busnes
 • Rhwydweithio
 • Hyfforddiant

Pwy all wneud cais?

 • Grwpiau Gweithredu cymundeol
 • Mentrau
 • Busnesau Bach
 • Rhwydweithiau gwledig
 • Rhywdweithiau busnes
 • Y Drydedd Sector a'r Sector Gyhoeddus

Bydd disgwyl i'r rheiny sy'n gwneud cais i fod yn rhan o'r cynllun yma ddod â syniad, digon o gefnogaeth gan y gymuned neu tîm bach o wirfoddolwyr i reoli'r prosiect mewn partneriaeth â'r tîm.  Byddwn yn gweithio gyda chi i gomisiynu'r prosiect a delio gyda materion yn ymwneud â chontractwyr tra byddwch chi yn llywio'r prosiect a rhoi cyfeiriad ar sail eich gwybodaeth o'ch ardal.

Am fwy o wybodaeth ar y Cynllun Arloesi Gwledig cysylltwch â create@torfaen.gov.uk