Gwireddwch eich breuddwyd o gychwyn busnes

Rhan bwysig o ddatblygu ein heconomi lleol a’n pobl yw cefnogi mentrau a busnesau sy’n dechrau o’r newydd, a’u datblygu. Waeth a yw hyn yn golygu hwyuso'ch syniadau, rhoi cyngor i egin-entrepreneuriaid ifainc neu ymrwymo i fentrau cymdeithasol – rydyn ni yma i’ch helpu.

Medrwn gynnig cyngor cyfrinachol, am ddim, i unrhyw un sydd eisiau sefydlu busnes neu fenter yn y fwrdeistref.

Am unrhyw un sydd yn edrych at brofi, sefydlu neu ehangu eu busnes manwerthu, yna edrychwch ar y cyfleoedd arbennig ym Marchnadoedd Pont-y-pŵl , gan gynnwys y Neuadd Farchnad Fictorianaidd sydd wedi derbyn dros £2filiwn o fuddsoddiad yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac sydd nawr yn gartref i’r Farchnad Dan Do ffyniannus.

Dysgwch fwy am Hyb2 a’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer busnesau newydd (a chyfredol) sy’n gweithio yn yr Economi Sylfaenol yn Nhorfaen 

 A beth am ddod i wybod am y cyfleoedd rhwydweithio busnes lleol sydd ar gael a darganfod y manteision o fod yn aelod o Glwb Business llwyddiannus y fwrdeistref?Croeso i fusnesau - hen a newydd!

TED yw perchennog y fideo TED talk canlynol. Mae TED.com yn sefydliad dielw sy’n ymroddedig i ledaenu syniadau.

Mae Bill Gross wedi sefydlu nifer o fusnesau ac wedi deori eraill – a daeth i fod yn chwilfrydig ynglŷn â’r rheswm pam fod rhai yn llwyddo ac eraill yn methu.  Felly casglodd wybodaeth gan gannoedd o gwmnïau, ei gwmnïau ei hun a chwmnïau pobl eraill, a rhestrodd pob cwmni ar sail pum ffactor.  Dysgodd bod un ffactor yn sefyll allan o’i gymharu â’r lleill – ac roedd yn syndod hyd yn oed iddo ef.

Pontypool Indoor Market Sign