Gwireddwch eich breuddwyd o gychwyn busnes

Busnes Cymru

Oes gennych chi syniad da ac eisiau gweithio i chi eich hun? Ydych chi eisiau cychwyn eich busnes neu’ch menter eich hun? Ydych chi’n adnabod rhywun a hoffai wneud hynny?

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â Busnes Cymru. Maent yn cynnig amrywiol fathau o gymorth i’r sawl sydd eisiau cychwyn busnes, gan gynnwys: 

  • Phecynnau gwybodaeth
  • Apwyntiadau un wrth un 
  • Swyddogion Perthnasau Cleientiaid Penodol
  • Gweminarau rheolaidd am ddim yn cynnwys yr hanfodion i gyd y mae angen i chi eu hystyried 

Ffoniwch 01656 868500 am ragor o wybodaeth, neu ewch i 

 https://businesswales.gov.wales/starting-up/cy

Marchnadoedd Pont y pwl

Am unrhyw un sydd yn edrych at brofi, sefydlu neu ehangu eu busnes manwerthu, yna edrychwch ar y cyfleoedd arbennig ym Marchnadoedd Pont-y-pŵl , gan gynnwys y Neuadd Farchnad Fictorianaidd sydd wedi derbyn dros £2filiwn o fuddsoddiad yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac sydd nawr yn gartref i’r Farchnad Dan Do ffyniannus.

Clwb Busnes

 A beth am ddod i wybod am y cyfleoedd rhwydweithio busnes lleol sydd ar gael a darganfod y manteision o fod yn aelod o Glwb Business llwyddiannus y fwrdeistref?Croeso i fusnesau - hen a newydd!

TED yw perchennog y fideo TED talk canlynol. Mae TED.com yn sefydliad dielw sy’n ymroddedig i ledaenu syniadau.

Mae Bill Gross wedi sefydlu nifer o fusnesau ac wedi deori eraill – a daeth i fod yn chwilfrydig ynglŷn â’r rheswm pam fod rhai yn llwyddo ac eraill yn methu.  Felly casglodd wybodaeth gan gannoedd o gwmnïau, ei gwmnïau ei hun a chwmnïau pobl eraill, a rhestrodd pob cwmni ar sail pum ffactor.  Dysgodd bod un ffactor yn sefyll allan o’i gymharu â’r lleill – ac roedd yn syndod hyd yn oed iddo ef.

Pontypool Indoor Market Sign