Parth Mentergarwch

Rhan bwysig o ddatblygu ein heconomi lleol a’n pobl yw cefnogi mentrau a busnesau sy’n dechrau o’r newydd, a’u datblygu. Waeth a yw hyn yn golygu hwyuso'ch syniadau, rhoi cyngor i egin-entrepreneuriaid ifainc neu ymrwymo i fentrau cymdeithasol – rydyn ni yma i’ch helpu.

Medrwn gynnig cyngor cyfrinachol, am ddim, i unrhyw un sydd eisiau sefydlu busnes neu fenter yn y fwrdeistref.

Am unrhyw un sydd yn edrych at brofi, sefydlu neu ehangu eu busnes manwerthu, yna edrychwch ar y cyfleoedd arbennig ym Marchnadoedd Pont-y-pŵl , gan gynnwys y Neuadd Farchnad Fictorianaidd sydd wedi derbyn dros £2filiwn o fuddsoddiad yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac sydd nawr yn gartref i’r Farchnad Dan Do ffyniannus.

Gallwch hefyd ddysgu mwy am y Cynllun Datblygu Gwledig a Gweithgor Lleol CreaTe sy’n cefnogi busnesau, grwpiau cymunedol a mentrau i ddatblygu prosiectau arloesol i helpu i greu manteision cymdeithasol ac economaidd i wardiau gwledig Torfaen 

 A beth am ddod i wybod am y cyfleoedd rhwydweithio busnes lleol sydd ar gael a darganfod y manteision o fod yn aelod o Glwb Business llwyddiannus y fwrdeistref?

TED yw perchennog y fideo TED talk canlynol. Mae TED.com yn sefydliad dielw sy’n ymroddedig i ledaenu syniadau.

Mae Bill Gross wedi sefydlu nifer o fusnesau ac wedi deori eraill – a daeth i fod yn chwilfrydig ynglŷn â’r rheswm pam fod rhai yn llwyddo ac eraill yn methu.  Felly casglodd wybodaeth gan gannoedd o gwmnïau, ei gwmnïau ei hun a chwmnïau pobl eraill, a rhestrodd pob cwmni ar sail pum ffactor.  Dysgodd bod un ffactor yn sefyll allan o’i gymharu â’r lleill – ac roedd yn syndod hyd yn oed iddo ef.

Pontypool Indoor Market Sign