Economi Sylfaenol Torfaen

Logo Welsh

Mae cyngor Torfaen yn cefnogi busnesau lleol trwy Hyb busnes (Hyb2) ym Mhont-y-pŵl a ariennir gan Brosiect Herio Llywodraeth Cymru. Mae'r Prosiect yn gweithio mewn partneriaeth â 52 o fusnesau, cymunedau, sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector arloesol yng Nghymru. Nod y sefydliadau hyn yw helpu i atgyfnerthu cymunedau lleol trwy gryfhau’r cyflenwad bwyd, defnyddio mwy o gwmnïau adeiladu lleol, gwella gofal cymdeithasol ac adfywio'r stryd fawr yng Nghymru.

Er mwyn helpu i atgyfnerthu sylfeini'r economi ledled Cymru, mae mwy o werth yn cael ei roi ar y sectorau a'r swyddi a elwir yn aml yn gynhyrchiant isel a sgiliau isel. Darganfyddwch fwy am yr Economi Sylfaenol yn y pamffled hwn.

Gall Hyb2 rhoi cymorth i fusnesau newydd, busnesau micro a busnesau Bach a Chanolig yn Nhorfaen, , a hynny o ran 

  • Hyfforddiant am ddim
  • Mentora busnesau
  • Cyfeirio at y cymorth ariannol sydd ar gael
  • Cyngor proffesiynol

Sut i gysylltu â Hyb2

Cyfeiriad post: Hyb2, Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, Pont-y-pŵl NP4 6JW

E-bost: Alyson.jones@torfaen.gov.uk

Ffôn: 07971919028

Facebook: @foundationaleconomytorfaen

Twitter: @Hyb2FETorfaen

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/65893695/admin/