Cymorth Cychwyn i Fusnesau Newydd

Busnes Cymru

Oes gennych chi syniad da ac eisiau gweithio i chi eich hun?

Ydych chi eisiau cychwyn eich busnes neu’ch menter eich hun? Ydych chi’n adnabod rhywun a hoffai wneud hynny?

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â Busnes Cymru. Maent yn cynnig amrywiol fathau o gymorth i’r sawl sydd eisiau cychwyn busnes, gan gynnwys: 

  • Phecynnau gwybodaeth
  • Apwyntiadau un wrth un 
  • Swyddogion Perthnasau Cleientiaid Penodol
  • Gweminarau rheolaidd am ddim yn cynnwys yr hanfodion i gyd y mae angen i chi eu hystyried 

Ffoniwch 01656 868500 am ragor o wybodaeth, neu ewch i https://businesswales.gov.wales/starting-up/cy