Cymorth Cychwyn i Fusnesau Newydd

Mae Economi a Menter Torfaen yn hidio am ddatblygiad pobl leol. Mae digonedd o angerdd, egni a dychymyg yn y fwrdeistref hon!

 Oes gennych chi syniad da ac eisiau gweithio i chi eich hun?

 Ydych chi eisiau cychwyn eich busnes neu’ch menter eich hun? Ydych chi’n adnabod rhywun a hoffai wneud hynny?

 Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yn Nhorfaen, cysylltwch â Gaynor Wakeling nawr.

 Ffoniwch Gaynor ar 01633 648371 neu e-bostiwch gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk Bydd hi yn trefnu amser a lle sy’n addas i chi.