Marchnadoedd Pont-y-pŵl

Mae Pont-y-pŵl wedi bod yn dref farchnad am bron i 250 mlynedd. Mae’r dref yn parhau gyda’r traddodiad yma heddiw gyda chyfleusterau gwych marchnad dan do ac awyr agored ar gyfer anghenion pawb gan gynnwys:

  • Neuadd Farchnad Fictorianaidd fywiog sydd wedi derbyn buddsoddiad o dros £2 filiwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf
  • Marchnad agored fywiog pob dydd Mercher
  • Marchnadoedd arbenigol ar gyfer crefftau a hen bethau trwy’r flwyddyn gyfan

Mae’r adran yma o’r wefan yn arddangos ein masnachwyr presennol ac yn dangos y cyfleoedd i unrhyw un sydd am brofi, sefydlu neu ehangu eu busnes manwerthu. Gweler Cyfleoedd a Chymorth Busnes

Ynglŷn â Marchnadoedd Pont-y-pŵl

Yn 1690 rhoddwyd caniatâd i Bont-y-pŵl i gynnal marchnad fach wythnosol i werthu ‘pob math o wartheg, nwyddau a chynnyrch’.  Mae marchnadoedd wedi bod wrth galon Pont-y-pŵl ers hynny.

Mae Marchnad sefydledig, ffyniannus a bywiog Dan Do Pont-y-pŵl, y mae meddwl mawr ohoni gan drigolion, yng nghalon y dref.  Cysylltir hi â strydoedd o amgylch trwy fynedfeydd ar dair ochr.  Mae’n Neuadd Farchnad restredig ar radd 2, wedi ei adeiladu’n bwrpasol yn 1894 ac wedi ei hadnewyddu’n ddiweddar ar gost o £2.2 miliwn fel rhan o Raglen Ardal Setliad Pont-y-pŵl.

Mae’r Farchnad Dan Do yn fan cyfarfod. Mae’n le ar gyfer lluniaeth, adloniant a gweithgarwch.  Mae’n rhywle y gallwch brynu’r eitem unigryw yna o fwyd ffres i grefftau a hen bethau.  Mae hefyd yn gartref i wasanaethau cyfleus fel trinwyr gwallt, popty, addasu dillad a siopau bwyd iach. 

Yn ogystal â’r Neuadd Farchnad Fictorianaidd, rydym hefyd yn trefnu Marchnad Agored wythnosol yn arbenigo mewn bwydydd a chynnyrch cyfleus. Mae ein Marchnad Awyr Agored yn gwerthu amrediad eang o gynnyrch gan gynnwys melysion a chacennau, cig, ffasiwn, gemwaith, planhigion, ffrwythau a llysiau, offer cegin a gwasanaethau cyfreithiol. At hyn, mae Cymdeithas Masnachwyr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn rhedeg rhaglen reolaidd o farchnadoedd arbenigol yn cynnwys hen bethau, ffeiriau crefftau, ffeiriau recordiau ar sail misol neu bob tri mis. Mae ein gweithgareddau i’w gweld yma.

Oriau Agor ar gyfer Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Dydd Llun: 8am – 2pm
Dydd Mawrth - Ddydd Gwener: 8am- 5pm
Dydd Mercher – Marchnad Awyr Agored
Dydd Sadwrn: 8am - 4pm

Os oes gennych ddiddordeb yn un o Farchnadoedd Pont-y-pŵl, siaradwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757 neu ebostiwch pontypoolindoormarket@torfaen.co.uk

 

twitter logo @PPIndoorMarket       facebookimage PontypoolIndoorMarket

Market sign with flowers