Marchnadoedd Pont-y-pŵl

Mae Pont-y-pŵl wedi bod yn dref farchnad am bron i 250 mlynedd. Mae’r dref yn parhau gyda’r traddodiad yma heddiw gyda chyfleusterau marchnad dan do ac awyr agored ar gyfer anghenion pawb gan gynnwys:

  • Neuadd Farchnad Fictorianaidd fywiog sydd wedi derbyn buddsoddiad o dros £2filiwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf
  • Marchnad agored fywiog pob dydd Mercher
  • Marchnadoedd arbenigol ar gyfer crefftau a hen bethau trwy’r flwyddyn gyfan

Mae’r adran yma o’r wefan yn arddangos ein masnachwyr presennol ac yn dangos y cyfleoedd i unrhyw un sydd am brofi, sefydlu neu ehangu eu busnes manwerthu.  Dysgwch fwy trwy glicio ar y dolenni isod:

twitter logo @PPIndoorMarket       facebookimage PontypoolIndoorMarket

Pontypool Markets Vinal Man
Pontypool Markets Barbers