Cyfleoedd i Fasnachu a Chymorth Busnes

Fuodd arnoch chi erioed eisiau dechrau busnes? Ydych chi’n edrych at symud neu ehangu’ch busnes i Bont-y-pŵl?  Ydych chi am brofi a fydd eich nwyddau yn gwerthu? Gallwn ddarparu llety o ansawdd uchel ar eich cyfer yn ein lleoliadau fforddiadwy, sefydledig ac amrywiol..Mae’r gwaith adnewyddu diweddar yn golygu bod y cyfleusterau gyda’r gorau sydd ar gael!

Mae yna gyfleoedd gwych i Fasnachwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau sydd ar y gweill.  Mae hyn yn ogystal â’n rhaglenni cymorth i fusnesau a mentrau, a marchnata proffesiynol a chyflawn, yn sicrhau bod darpariaeth dda i’n Masnachwyr. 

Mae gyda ni amrywiaeth o fathau o unedau ar gyfer pawb gan gynnwys

  • Stondinau Mewnol Parhaol am brisiau cystadleuol ac ar dermau hyblyg. Mae hyn yn cynnwys nifer cyfyngedig o unedau arlwyo wedi’u hawyru
  • Unedau tymor byr ‘Busnes ar Brawf’ ar dermau hyblyg iawn. Yn berffaith ar gyfer gweld a yw’r farchnad yn iawn i’ch cynnyrch neu’ch gwasanaeth.
  • Stondinau Achlysurol neu Fyrddau Unedau cyfleus y gellir eu harchebu am ddiwrnod (tri diwrnod yr wythnos ar y mwyaf).  Pris dyddiol cystadleuol iawn o rhwng £5 a £15 y dydd. Mae’r rhain yn ddelfrydol i bobl nad ydynt yn gallu ymroi i wythnos lawn, 6 diwrnod
  • Safleoedd yn y Farchnad Agored ar gael yng nghalon Pont-y-pŵl pob dydd Mercher
  • Marchnadoedd Arbenigol Rydym yn cynnal marchnadoedd hen bethau, marchnadoedd rhad a ffeiriau recordiau yn rheolaidd. 

Rydym bob amser yn edrych at ddenu a chroesawu ystod amrywiol o fasnachwyr, felly os ydych yn gwerthu hen bethau, neu’n gigydd, yn harddwraig neu’n siop anifeiliaid anwes, yn siop trin gwallt neu’n gwerthu llyfrau comic mae yna le i chi yn un o’n marchnadoedd.

Os oes gennych chi syniad am fusnes ac am drafod gyda ni yna cysylltwch â Rheolwr y Farchnad  ar 01495 742747 neu ebostiwch pontypoolindoormarket@torfaen.gov.uk

Pan fyddwch yn dod yn Fasnachwr ym Marchnadoedd Pont-y-pŵl, byddwch yn ymuno gyda nifer cynyddol o fusnesau Torfaen sy’n elwa o amrediad o wasanaethau cymorth busnes o ansawdd – y cwbl wedi ei ddylunio i’ch helpu chi i dyfu a ffynnu. Felly, os ydych yn cychwyn busnes newydd neu eisoes wedi eich sefydlu – neu hyd yn oed yn ystyried ehangu – yna byddwn yma i’ch cynorthwyo ar eich taith tuag at lwyddiant.

Cliciwch ar y dolennau isod i gael rhagor o wybodaeth am: 

Hefyd, pam nad adroddwch am eich straeon da fel Masnachwr? Gallwn eich helpu i’w rhannu drwy eu hychwanegu at y Newyddion ar wefan Economi a Mentergarwch Torfaen

Peidiwch ag anghofio – gallwn hefyd eich helpu a’ch cynorthwyo os ydych eisiau cychwyn busnes neu os ydych eisiau datblygu eich busnes presennol gyda’n gwasanaeth cyfrinachol, rhad ac am ddim. 

Dolennau Defnyddiol