Digwyddiad Menywod mewn Busnes Torfaen 2019

23ain Hydref 2019: 4:30pm - 7:30pm Gwesty Parkway, Cwmbrân

Wedi ei drefnu gan dîm Economi a Mentergarwch Torfaen yng nghyngor Torfaen, bydd digwyddiad poblogaidd Menywod Torfaen Mewn Busnes yn digwydd unwaith eto eleni. Hon fydd ein 7fed flwyddyn!!

Bydd y digwyddiad blynyddol yma, sy’n dathlu cyfraniad menywod i’r economi leol a’r gymuned fusnes, yng Ngwesty’r Parkway, Cwmbrân, Torfaen.

Mae rhwydweithio, siaradwyr gwych (yn cynnwys Hayley Hanson, menyw fusnes o ganolbarth Cymru sy'n arbenigo mewn bagiau a nwyddau lledr moethus a chynaliadwy) te a chyfleoedd i arddangos eich busnes neu eich sefydlaid i gyd ar gael, ynghyd â’r cyfle i gael ambell anrheg Nadolig ar y byrddau masnach.

Eleni rydym yn cefnogi’r ganolfan rhagoriaeth arbenigol newydd ar gyfer gofal y fron yn Ysbyty Ystrad Mynach (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan); bydd yr holl arian o werthiant tocynnau yn mynd at yr achos teilwng yma.

Felly, os ydych chi’n fenyw sy’n rhedeg busnes, yn gweithio mewn busnes neu’n meddwl am sefydlu menter newydd, yna gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw lle yn un o ddigwyddiadau busnes mwyaf poblogaidd de Cymru. Peidiwch â’i cholli!!

P’un ai ydych chi wedi eich lleoli yn Nhorfaen neu’r ardaloedd cyfagos, bydd croeso cynnes i chi yn y digwyddiad hwn

Bydd y drysau’n agor am 4:30 ac rydym yn bwriadu gorffen am 7:30pm.

Mae tocynnau’n £12.00 (gan gynnwys TAW). Mae hyn yn cynnwys lle yn y digwyddiadau rhwydweithio/siaradwyr a’r te. Cliciwch yma i archebu tocyn HEDDIW! 

Mae gyda ni hefyd nifer gyfyngedig o fyrddau masnach ar gael am ddim ond £48.00 (gan gynnwys TAW). Mae’r pris yn cynnwys tocyn mynediad (£12.00 gan gynnwys TAW). Rydym yn chwilio’n arbennig am anrhegion, danteithion, cynnyrch a chrefftau. I archebu bwrdd masnach a thocyn mynediad cliciwch yma

Os hoffech chi ddod â baner sbonc, yna dim ond £36.00 (gan gynnwys TAW) yw’r gost i’w harddangos yn yr ystafell. Mae’r pris yn cynnwys eich tocyn mynediad (£12.00 gan gynnwys TAW). I archebu lle am faner a thocyn mynediad cliciwch yma

Bydd angen i chi wneud taliad ar wefan Cyngor Torfaen unwaith y byddwch chi wedi cyflwyno’ch ffurflen.  Chwiliwch - Pob Siop/categori Busnes Torfaen.

Dyma oedd gan nifer o’r rhai a fynychodd llynedd i’w ddweud:

Cyfle i arddangos fy musnes mewn awyrgylch cefnogol ac ysgogol”

“Dyma’r tro cyntaf i fi fynychu cyfarfod rhwydweithio fel hyn ac yn sicr nid dyma fydd y tro olaf. Diolch. Ysbrydoledig !”

“Cynyddon ni ymwybyddiaeth o’n brand ar gyfer ein cynnyrch/gwasanaethau, cwrddon ni â phobl newydd a hen ffrindiau. Cyfleoedd ardderchog i rwydweithio, trefnus iawn, siaradwyr da”

Cymerwch gipolwg ar fideo digwyddiad 2018 isod!

WBE2016 Networking at table 8

 

WBE2016 Fresh scones

 

ParkwayLogo