Menter yr Ifanc

Menter yr Ifanc yw elusen addysg menter flaenllaw’r Deyrnas Unedig, ac mae’n creu byd cysylltiedig o bobl ifanc, gwirfoddolwyr busnes ac addysgwyr, sy’n ysbrydoli’i gilydd i lwyddo trwy fentergarwch. Bob blwyddyn, mae gwirfoddolwyr busnes yn ysbrydoli dros 250,000 o bobl ifanc 4-25 oed. Mae’r rhaglenni sydd ar gael yn grymuso’r genhedlaeth nesaf gyda’r hyder, y gallu a’r uchelgais i lwyddo, a hynny mewn economi byd-eang sy’n newid yn gyflym.

Gyda chefnogaeth dros 3,500 o fusnesau, a mwy na 5,000 o ysgolion, colegau a chymunedau lleol, mae Menter yr Ifanc yn helpu ysbrydoli cenhedlaeth nesaf y Deyrnas Unedig o bobl ifanc sy’n fentrus.

Yma yn Nhorfaen, rydyn ni’n cydnabod y cyfle ar gyfer twf economaidd y mae pobl ifanc yn ei gyflwyno i ni. Gan gofio hyn, rydyn ni’n cefnogi rhaglen Menter yr Ifanc yn y Fwrdeistref, ac yn annog ysgolion i gymryd rhan trwy ddefnyddio canolfannau digidol, a gweithio gyda sefydliadau dysgu a chyflogwyr, i ddatblygu pecynnau sy’n helpu meithrin y talent gorau ar gyfer swyddi o safon uchel, a’i ddenu.

Rydyn ni am hyrwyddo hunangyflogaeth ac entrepreneuriaeth fel opsiwn gyrfa i bobl ifanc, gan gysylltu gyda’n rhaglen Blas ar Fenter i ddarparu gwir gyfleoedd masnachu byd-eang.

Braf yw cyhoeddi bod Ysgol Crowbridge yng Nghwmbrân wedi ennill digwyddiad Rhanbarthol Menter yr Ifanc yn ddiweddar, ac y bu’n cynrychioli’r ardal yn rownd derfynol Cymru Gyfan ym mis Mehefin.

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn wirfoddolwr busnes, a mentora pobl ifanc, cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.