Bioamrywiaeth a Busnes

Mae bioamrywiaeth yn gymorth i sefydlogi’r hinsawdd ac i ddarparu aer a dŵr glân, gwasanaethau sy’n hanfodol ar gyfer amgylchedd diogel. Mae’n darparu defnyddiau crai a chyfleoedd ar gyfer technoleg a busnes hefyd.

Mae bioamrywiaeth wrth galon datblygu cynaliadwy. Caiff effaith ar ansawdd bywyd pobl ac mae’n rhan hanfodol o gynaliadwyedd unrhyw weithgarwch dynol, yn enwedig busnes. Cydnabyddir fwy a mwy o fewn busnesau fod cysylltiad annatod rhwng llwyddiant economaidd neu ariannol a pherfformiad amgylcheddol.

Daw cwmnïau’n fwy a mwy ymwybodol o gynaliadwyedd – amgylcheddol, economaidd, a chymdeithasol, ac maen nhw’n rhoi mwy a mwy o sylw i’r rhain. Er enghraifft, mae Shell wedi cyhoeddi Safon Bioamrywiaeth Grŵp ar gyfer ei holl weithrediadau ac mae’n ei gweithredu trwy strategaeth a chynllun gweithredu clir.  

Trwy ymgysylltu’n bositif â materion bioamrywiaeth, mae cwmnïau'n cael amrywiaeth o gyfleoedd, gan gynnwys:

  • Cymeradwyaeth ddiogel i weithredu,   
  • Gwella perthnasoedd rhwng rhanddeiliaid,
  • Apelio at ddefnyddwyr moesegol,
  • Sicrhau twf cynaliadwy,
  • Denu buddsoddwyr,
  • Gwella cynhyrchedd gweithwyr

Os hoffech chi i’ch busnes fod yn rhan o hyn, dilynwch y dolenni isod am wybodaeth bellach.