Cael Eich Busnes i Gymryd Rhan

Mae tirweddau Torfaen yn sensitif iawn ac angen eu gwarchod a’u rheoli’n dda. Maen nhw’n darparu cynefinoedd i blanhigion ac anifeiliaid ffynnu ynddynt ac yn cyflawni llawer o swyddogaethau pwysig eraill, gan gynnwys ardaloedd i bobl gael ymarfer corff ac ymlacio.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn awyddus i ddatblygu partneriaethau gyda busnesau sy’n rhannu’r diddordeb mewn gwarchod yr amgylchedd a’i reoli.

Gallwn weithio gyda’ch cwmni i ddatblygu rhaglen gwirfoddoli sy’n cynnig profiad ymarferol, go iawn, i’ch staff, tra’n cael effaith amgylcheddol a chymdeithasol

Gallai fod ar ffurf cefnogaeth ar gyfer gwirfoddolwyr neu brosiectau amgylcheddol, a hynny’n ariannol, mewn da neu mewn ffyrdd eraill.  Beth am gysylltu â ni i drefnu ‘diwrnod tîm amgylcheddol’? Cewch ysbrydoliaeth wrth dreulio amser yng nghefn gwlad a theimlo egni newydd wrth helpu pobl leol, bywyd gwyllt a threftadaeth.

Cysylltwch â andrew.osborne@torfaen.gov.uk os hoffech chi drafod hyn ymhellach

Mae yna gyfleoedd hefyd i noddi ardaloedd blodau gwyllt a phlannu ar goridor y brif ffordd ac ar gylchfannau Torfaen. Cysylltwch â lauren.gregory@torfaen.gov.uk neu rhowch glic ar www.torfaen.gov.uk i gael gwybod mwy.