Grŵp GNL Henllys

Sefydlwyd Ffrindiau Gwarchodfa Natur Leol Henllys, sef grŵp gwirfoddol o bobl frwdfrydig leol, i warchod a gwella Gwarchodfa Natur Leol Henllys er budd bywyd gwyllt, trigolion lleol a defnyddwyr eraill.  Mae’n cwrdd yn rheolaidd i ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau cadwraeth

Am fwy o wybodaeth, rhowch glic ar http://friendsofhenllyslnr.blogspot.com