Gwirfoddoli ar y Gamlas

Mae yna lawer o gyfleoedd gwirfoddoli ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog, gan gynnwys

Waterworks

Mae Waterworks yn brosiect a ariannwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i adfer darn 1.5km (1 filltir) o Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog, yn Llantarnam, de Cwmbrân gan ddefnyddio gwirfoddolwyr cymunedol. Arweinir y prosiect gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy, Brycheiniog a’r Fenni, ac fe fydd yn darparu hyfforddiant mewn gwaith adfer camlesi a sgiliau treftadaeth, i helpu cynnal y gamlas yn y dyfodol.

Gwirfoddolwyr Camlas Torfaen

Mae’r grŵp yn cynnal gweithgareddau misol yn ardal Cwmbrân, gan gynnwys gwaredu sbwriel a thipio anghyfreithlon ar y gamlas a thorri llystyfiant.

Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd Cymru

Mae yna lawer o gyfleoedd i wirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth, gan gynnwys helpu Tasglu’r Llwybr Tynnu, dod yn geidwad loc gwirfoddol, helpu bywyd gwyllt, dysgu mwy am dreftadaeth y gamlas neu wneud gwaith swyddfa. Am wybodaeth bellach, rhowch glic ar wefan Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd Cymru.

Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy, Brycheiniog a’r Fenni

Ymhlith y cyfleoedd i wirfoddol gyda’r Ymddiriedolaeth, mae glanhau sbwriel, trefnu digwyddiadau, gwneud gwaith gweinyddol, helpu rhedeg y Cwch Teithiau neu helpu gofalu am ein Canolfan Gwybodaeth yng Nghasnewydd. Am wybodaeth bellach, rhowch glic ar wefan Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy, Brycheiniog a’r Fenni