Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr amgylcheddol yn bwysig wrth reoli tirweddau, cynefinoedd, llwybrau troed, gwarchodfeydd natur lleol a choetiroedd.

Os ydych yn frwdfrydig ynghylch ein tirwedd, ei bywyd gwyllt a’i hanes, ac yn mwynhau gweithgareddau ymarferol ac addysgiadol, yn yr awyr agored, efallai yr hoffech chi wirfoddoli gydag un o nifer o grwpiau o wirfoddolwyr yn Nhorfaen.

  1. Gwirfoddolwyr Amgylcheddol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon
  2. Grŵp Gwarchodfa Natur Leol Henllys
  3. Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Torfaen
  4. Gwirfoddolwyr ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog