Cerdded a Beicio

Yma yn Nhorfaen, mae yna rwydwaith helaeth o lwybrau cerdded a beicio hygyrch iawn y gellir eu defnyddio i deithio i’r gwaith ac yn ôl, cyrraedd cyfleusterau pwysig fel canolfannau hamdden neu siopau neu i gael pleser. Mae llawer o’r llwybrau’n rhai oddi ar y ffordd ac yn pasio trwy dirweddau prydferth gyda llawer o nodweddion hanesyddol diddorol a chynefinoedd amrywiol. Cynyddodd nifer y llwybrau’n gyflym dros y blynyddoedd diwethaf, ac erbyn hyn mae yna rwydwaith trawiadol yn y cwm.

Mae yna sawl llwybr ‘Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol’ (RhBC) yn y fwrdeistref, gan gynnwys:

  •  RhBC 92 - Cwmbrân i Flaenafon
  •  RhBC 49 – Casnewydd i Famheilad
  •  RhBC 466 – Pont-y-pŵl i Grymlyn

Am wybodaeth bellach, rhowch glic ar www.torfaen.gov.uk neu www.sustrans.org.uk

Llwybr Afon Lwyd yw’r prif lwybr oddi ar yr heol trwy Dorfaen, ac mae’n dilyn RhBC 49 a RhBC 92 o Gwmbrân i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. 

Mae map o’r holl lwybrau beicio ar y ffordd ac oddi ar y ffordd ar gael (Map Beicio’r De a Map Beicio’r Gogledd)

Mae yna dros 229 milltir o lwybrau troed cyhoeddus ac mae cyfres o daflenni teithiau cerdded cylch ar gael i’w lawrlwytho.

Un o’r prif lwybrau yn yr ardal yw ‘Llwybr Mynydd Haearn’, sy’n llwybr 12km o hyd trwy dirlun eiconig Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon.