Cymorth Ariannol

Mae Torfaen yn elwa o’r lefelau cymorth uchaf dan Raglenni Cronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd, ac mae’n rhoi mynediad i fusnesau at nifer o gynlluniau cymorth ariannol.

Gall Tîm Economi a Mentergarwch Torfaen helpu’ch busnes ac adnabod anghenion unigol eich busnes o ran cyllid a chymorth ariannol. Trwy ffrydiau nawdd a ddarperir gennym ni, neu trwy gyrff cyllido eraill fel Llywodraeth Cymru, Banc Datblygu Cymru neu Buddsoddiadau Angylion Cymru, mae’r tîm yn gallu cynnig cyngor ac arweiniad bob cam o’r ffordd.

  • Cronfa Buddsoddiad Torfaen:Cefnogaeth gwariant cyfalaf i fusnesau yn Nhorfaen
  • Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth – Mae hyd at £500,000 ar gael ar gyfer prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys.
  • Ffrydiau Nawdd Eraill – fel SMARTCymru – Ymchwil, Datblygu ac Arloesi; Talebau Arloesedd; Cymorth ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnesau a Banc Datblygu Cymru
  • Mae Business in Focus yn fenter gymdeithasol sy’n cynnig cymorth busnes am ddim i fusnesau sydd eisoes yn bodoli a busnesau sydd newydd ddechrau yn Ne Cymru a hwythau hefyd yw partner swyddogol Cwmni Start-up Loans.

Gall busnesau sy’n ystyried symud gael ysbrydoliaeth a hyder, gan wybod y gallant elwa o gefnogaeth arbenigol gan: