Menter Treftadaeth Treflun (MTT) Pont-y-pŵl

Menter Treftadaeth Treflun yw rhaglen dyfarnu grantiau Cronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer trwsio’r amgylchedd adeiledig hanesyddol o fewn trefi a dinasoedd, a’i adfywio. Rhoddir y grantiau i Ardaloedd Cadwraeth sy’n arddangos anghenion cymdeithasol ac economaidd penodol. Tyfodd y cynllun MTT trwy ddyhead CTL i drosglwyddo gwaith gwarchod cynaliadwy mewn ardaloedd trefol hanesyddol, gan godi safonau gwaith trwsio, ac mae hefyd yn cael ei gweld fel ffordd o gyflwyno defnydd newydd a bywyd newydd i ardaloedd sydd wedi colli eu sylfaen economaidd draddodiadol.

Gall perchnogion eiddo a phrydleswyr sydd â 10 mlynedd neu fwy ar ôl ar eu prydles, ac sydd o fewn ardal MTT, geisio am grant MTT.

Pa gymorth sydd ar gael?

Dyrennir grantiau o 50% - 90% o’r costau cymwys.

Gwybodaeth Bellach