Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth

Mae hyd at £500,000 ar gael ar gyfer prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys.

Cronfa fuddsoddi yw TISS sy'n cynnwys cymysgedd o fenthyciadau a grantiau, gan dargedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector twristiaeth yng Nghymru. Gall gael ei ddefnyddio i wella cynnyrch o ansawdd sy'n bodoli eisoes neu i greu cynnyrch newydd. Mae rhwng £25,000 a £500,000 ar gael o'r gronfa a'r prif feini prawf ac ystyriaethau yw swyddi, y fantais economaidd ac ansawdd.

Myw o wybodaeth yma