Cysylltwch â thîm Economi a Mentergarwch Torfaen

Mae Tîm Economi a Mentergarwch Torfaen yma i helpu busnesau gydag amrywiaeth o gymorth.

Yn yr un modd â chi, rydym yn canolbwyntio ar yr ymateb i COVID 19 a sut mae’n effeithio ein busnesau lleol.  

Rydym yn gwneud ein gorau i ddwyn ynghyd gyngor a chyfarwyddyd gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i helpu symleiddio’r cymorth sydd ar gael a’i wneud yn berthnasol i chi. 

Cadwch mewn cysylltiad gyda ni gyda’r dulliau canlynol: 

 Edrychwn ymlaen at eich helpu.