Hanesion Achos

Os ydych chi angen cadarnhad ei fod yn werth chweil i chi leoli’ch busnes neu’ch sefydliad yn Nhorfaen, yna beth am edrych ar ambell stori i’ch ysbrydoli, gan gwmnïau sydd wedi cymryd y penderfyniad i symud yma.

Beth am ddefnyddio’ch siwrnai ail-leoli chi i Dorfaen fel stori i ysbrydoli eraill? Cysylltwch â ni’n fuan i ddarganfod sut i ddechrau’ch siwrnai chi. Fe fyddwn ni’n hapus i drafod pethau gyda chi a dangos i chi sut mae’n opsiwn rhy dda i’w wrthod!