Proxima

Proxima: Hwb Gwasanaethau Newydd yng Nghymru

Mae’r cwmni caffael, Proxima, wedi cyhoeddi cynlluniau i sefydlu hwb gwasanaethau cymorth Ewropeaidd yng Nghymru, gan greu dros 50 o swyddi.

Mae’r cwmni’n rheoli gwerth dros £2bn o weithgarwch caffael i gleientiaid ar draws Ewrop, ac mae ganddo swyddfeydd yn Llundain a Brwsel. I ddechrau, roedd yr hwb Ewropeaidd yng Nghymru wedi’i leoli yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Cwmbrân, i ehangu'r hyn yr oedd ganddo i’w gynnig ac i ddenu cleientiaid rhyngwladol a’u gwasanaethu.

Meddai Ian Thompson, Rheolwr Gyfarwyddwr, “Roedd ein penderfyniad i leoli ein gwasanaethau cymorth Ewropeaidd yng Nghymru gymaint â hynny’n haws oherwydd cymorth a chefnogaeth Tîm Economi a Mentergarwch Torfaen a Llywodraeth Cymru. Yn ychwanegol at hyn, roedd y gallu i sicrhau cyflogedigion o radd uchel â’r sgiliau a’r ‘r profiad iawn i weithredu'r hwb gwasanaethau cymorth Ewropeaidd o Gymru, yn allweddol”.

Meddai Ieuan Wyn Jones, Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, “Mae’r buddsoddiad hwn gan fusnes twf uchel, sy’n gweithredu mewn marchnad gystadleuol, yn brosiect sydd â gwerth uchel i Gymru ac fe fydd yn cyflogi pobl â sgiliau iaith yn o gystal ag arbenigedd ar gaffael”.

Yn gynnar yn 2012, graddiodd Proxima o gyfleuster Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru gan symud i safle mwy o faint yn Nhorfaen. Nawr, mae’r cwmni’n cyflogi dros 75 aelod o staff ac mae’n bwriadu cynyddu hyn i 200 o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Mae cleientiaid Proxima’n cynnwys British Airways, Man Group, Universal Music a’r Cyngor Prydeinig. Mae’r cwmni’n darparu cymorth i gleientiaid gyda phrynu anuniongyrchol, mewn categorïau sy’n cynnwys TG a thelegyfathrebu, marchnata, rheoli cyfleusterau, llafur dros dro, gwasanaethau proffesiynol a theithio.