Tribold

Tribold yn cyhoeddi Canolfan Ymchwil a Datblygu newydd yn Ne Cymru

Ym mis Mawrth 2011, cyhoeddodd Tribold ei fod yn agor Canolfan Ymchwil a Datblygu yng Nghwmbrân, De Cymru, gyda chynlluniau i greu dros 45 o swyddi newydd yn y sector datblygu meddalwedd/peirianneg, gwasanaethau proffesiynol a swyddogaethau cymorth busnes.

Fe fydd Canolfan YaD Tribold yn cael ei defnyddio i ddatblygu cynnyrch meddalwedd craidd, profi meddalwedd, darparu cymorth gyda chynnyrch sydd eisoes wedi eu rhyddhau ac fel lleoliad ar gyfer gwasanaethau gweithredu meddalwedd.

Meddai Simon Muderack, Prif Swyddog Gweithredol Tribold a Sylfaenydd, “Mae Canolfan YaD newydd Tribold yn garreg filltir sylweddol yn nhwf y cwmni. Fe fydd y Ganolfan YaD yn sicrhau, wrth symud yn ei flaen, y bydd Tribold yn gallu pennu graddfa’r cwmni gyda mwy o reolaeth, tra’n cynnal y sylfaen cwsmeriaid fyd-eang sydd gennym ar hyn o bryd”.

Wrth ddewis y lleoliad, rhoddwyd ystyriaeth i sawl opsiwn ar draws y byd. Roedd y prif ffactorau wrth benderfynu’n cynnwys argaeledd staff â’r lefelau sgil a’r cymwysterau angenrheidiol, effaith logisteg, costau eiddo a pha mor ddiasiad y gallai’r busnes gael ei integreiddiol i Tribold Group.

Ychwanegodd Dr Calum Nobles, Is-lywydd Peirianneg Tribold, “Mae Tribold yn hynod o gyffrous ynghylch y gallu i ffrwyno’r gronfa adnoddau neilltuol yng Nghymru. Dyma fuddsoddiad sylweddol i Tribold, ond rwy’n hyderus y bydd yn dod â dychweliadau neilltuol a chynnyrch gwych.

Croesawyd y newyddion gan Ieuan Wyn Jones, Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, a ddywedodd ei fod wrth ei fodd fod cwmni TGCh blaenllaw arall wedi dewis ehangu ei weithrediadau yng Nghymru.

“Mae gennym sector TGCh cryf a deinamig yng Nghymru – diwydiant amrywiol a gydnabyddir yn ein strategaeth Adnewyddu Economaidd fel maes â’r potensial ar gyfer tyfiant uchel. Mae’r sector hefyd yn elwa o arbenigedd academaidd yn ein prifysgolion.

“Fe fydd y buddsoddiad hwn yn creu swyddi medrus iawn yn un o’n prif sectorau ac mae’n cefnogi ein hamcanion i gynyddu gweithgarwch YaD yng Nghymru ac i sbarduno arloesi. Mae hefyd yn dda clywed bod Tribold wedi dewis Cymru dros leoliadau eraill ar draws y byd, oherwydd mae buddsoddiad mewnol yn dal i fod yn flaenoriaeth allweddol wrth i ni dyfu’n heconomi”

Darparodd Llywodraeth Cymru gymorth gyda chyllid busnes i alluogi Tribold i sefydlu ei Ganolfan YaD newydd yng Nghymru.