A wyddech chi fod Torfaen ...

Ar flaen mentergarwch ac arloesi:

 • Mae Torfaen yn ceisio bod yn gartref i gwm digidol Cymru
 • Roedd Torfaen ar flaen y Chwyldro Diwydiannol. Mae Blaenafon yn gartref i’r enwog Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, Gwaith Haearn Blaenafon – y gwaith haearn gorau i’w gadw o’r 18fed ganrif yng Ngorllewin Ewrop
 • Cwmbrân yw cartref Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru – cyfleuster magu arbenigol ar gyfer busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg uchel eu twf

Yn ardal â chysylltiadau:

 • Mae Torfaen o fewn munudau i rwydwaith traffyrdd cenedlaethol y Deyrnas Unedig, ac fe allwch yrru i Lundain mewn ychydig dros ddwy awr
 • Gallwch yrru i brif ddinas genedlaethol Cymru, Caerdydd, mewn 20 munud
 • Gwasanaethir Torfaen yn dda gan rwydwaith bysiau a threnau cenedlaethol y Deyrnas Unedig, ac felly mae cysylltu â dinasoedd a rhanbarthau’r Deyrnas Unedig yn broses hwylus ac effeithlon
 • Mae yna 2 faes awyr rhanbarthol (yng Nghaerdydd a Bryste), sy’n siwrnai o lai nag awr yn y car, gan gysylltu Torfaen at y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r byd

Yn lle gwych i fyw:

 • Mae canol tref Cwmbrân yn gartref i un o ganolfannau siopau gwych Cymru, ac yn cynnig llond lle o siopau cenedlaethol ac annibynnol.
 • Mae Torfaen yn gartref i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a Chanolfan Treftadaeth y Byd ragorol Blaenafon
 • Yn nhref Pont-y-pŵl, mae yna barc prydferth a marchnad dan do â naws arbennig
 • Mae nifer o brifysgolion o fewn awr a hanner o siwrnai i Dorfaen

Mae ein gwefan yn rhoi blas o'r hyn y gallwch ddarganfod yn Nhorfaen fel ardal i leoli eich busnes - os ydych hefyd yn credu bod y rhesymau uchod yn rhai sy'n gwneud i chi feddwl bod lleoli eich busnes yn Nhorfaen yn opsiwn, y ffordd orau o ddarganfod mwy am pam y dylech chi fod yma yw i gysylltu â ni - byddwn yn hapus i drafod pethau gyda chi a dangos pam y mae'n opsiwn sy’n rhy dda i wrthsefyll!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes a Marchnadoedd:

Ffôn: 01633 648371/Symudol: 07980682307                              E-bost: gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk