Ffordd o Fyw a Diwylliant yn Nhorfaen a'r rhanbarth

Mae Torfaen yn Ne Ddwyrain Cymru; lle i fyw heb ei ail yn y Deyrnas Unedig. Cyniga Torfaen a’r rhanbarth amgylchedd cyfoethog sy’n creu argraff ar drigolion ac ymwelwyr. Heb os, fe fydd eich staff wrth eu bodd â’r cyfuniad o dreftadaeth unigryw a neilltuol, diwylliant cyfoethog a nodedig, tirwedd wefreiddiol ac ysblander arfordirol, parciau cenedlaethol, adloniant, celf, cyfleusterau chwaraeon, therapi siopa, bwydydd bendigedig a chamau gwledig sydd ar gael.

Hamdden

Mae Torfaen yn cynnig llwybrau gwledig gwych i gerddwyr a beicwyr, ac mae copaon y bryniau’n benthyg golygfeydd godidog. Ar hyd llwybrau tynnu’r gamlas, a ddefnyddiwyd am dros ddwy ganrif, ceir llwybrau cerdded heddychlon a chyfle i feddwl. Ym Mhont-y-pŵl, cewch hyd i un o’r parciau prydferthaf yn yr ardal.

Prin awr i ffwrdd, mae Bannau Brycheiniog, tra bod heddwch a llonyddwch gogoneddus Dyffryn Gwy siwrnai o 40 munud i ffwrdd yn y car, ac Arfordir Treftadaeth trawiadol Morgannwg hefyd o fewn cyrraedd hwylus.

Mae yna ddigon o adloniant i blant yn yr ardal hefyd, o ganolfannau chwarae dan do i Fferm Gymunedol Greenmeadow yng Nghwmbrân.

Treftadaeth

Roedd Torfaen ar flaen y Chwyldro Diwydiannol ac mae ei threftadaeth ddiwydiannol wedi gadael ei hôl yn ddwfn ar y dirwedd ac ar fywydau llawer o bobl sy’n byw hyd heddiw. Yn yr amgueddfeydd, fel yr un ym Mhont-y-pŵl, ceir golwg hynod o ddiddorol ar fywyd yn y dyddiau a fu.

Y dref bellaf i’r gogledd yn Nhorfaen yw Blaenafon, sy’n Safle Treftadaeth y Byd ac yn gartref i

  • ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, y cyntaf o’i math yn y Deyrnas Unedig
  • yr enwog Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru
  • gwaith Haearn Blaenafon – y gwaith haearn o’r 18fed Ganrif sydd wedi’i gadw orau yng Ngorllewin Ewrop
  • rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon – y rheilffordd lled safonol uchaf i’w chadw yng Nghymru.

Siopa ac Adloniant

Mae Torfaen yn cynnig cyfoeth o brofiadau siopa gwahanol ar draws y fwrdeistref

  •  y ganolfan siopa dan do fodern a’r safleoedd manwerthu yng Nghwmbrân (y cyfan â pharcio rhad ac am ddim) yn y de
  •  y siopau annibynnol unigryw sy’n gwerthu rhoddion, llyfrau, cerameg, gemwaith a chynnyrch lleol Blaenafon yn y gogledd
  •  y farchnad dan do sy’n llawn bwrlwm ym Mhont-y-pŵl

O neuaddau cyngerdd i theatrau, clybiau nos a llefydd bwyta, mae Torfaen yn cynnig amrywiaeth gyfan o safleoedd adloniant. Dethlir treftadaeth Cymru hefyd yn yr ardal gydag Eisteddfodau, cyngherddau a digwyddiadau diwylliannol trwy gydol y flwyddyn, er enghraifft gwyliau cerddoriaeth a charnifalau.

O fewn siwrnai fer, mae prifddinas Cymru, Caerdydd, yn cynnig holl gyfleusterau ac atyniadau dinas Ewropeaidd fawr, gosmopolitaid, ac mae canolfannau rhanbarthol eraill ym Mryste a Chaerfaddon hefyd o fewn cyrraedd hwylus.

Yn Nhorfaen a’r ardal gyfagos, mae yna ddetholiad gwych o lefydd bwyta. Tafarndai gwledig sydd wedi ennill gwobrau, bwytai ethnig arbenigol ynghyd â detholiad helaeth o allfeydd modern at bob dant a phoced.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes a Marchnadoedd:

Ffôn: 01633 648371/Symudol: 07980682307                                                                                             E-bost: gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk