Lleoliad

Wedi'i lleoli yn ne ddwyrain Cymru, mae Torfaen yn un o'r lleoliadau busnes mwyaf cyfleus yn y DU ac mae'n elwa ar gysylltiadau teithio rhagorol.

Torfaen Location Map

Mewn Car

  • 2-3 munud o/i Gyffyrdd 25a a 26 ar yr M4
  • 10 munud yn unig i ffwrdd o Gasnewydd
  • 30 munud yn unig i ffwrdd o brif ddinas Cymru (Caerdydd) a Bryste, ar hyd yr M4
  • Abertawe 1awr a 15 munud mewn car
  • Llundain 2 awr ar hyd yr M4
  • Cysylltiadau hawdd o/i’r M50/M5 sy’n golygu mai 90 munud yn unig ydyw i Firmingham

Mewn Trên

Mae’r gorsafoedd yng Nghwmbrân a Phont-y-pŵl (Y Dafarn Newydd) yn cynnig cyfleoedd i deithio’n uniongyrchol i/o Gansewydd, Caerdydd, Abertawe, Y Fenni a Manceinion, tra bod gorsaf Casnewydd yn cynnig cysylltiadau rheolaidd a chyflym i/o orsaf Paddington, Llundain a Bryste.

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.traveline-cymru.info

Mewn Awyren

Meysydd awyr sydd o fewn cyrraedd hawdd, ac yn cynnig teithiau domestig, Ewropeaidd a rhyngwladol/UDA a/neu gysylltiadau iddynt:

I gael rhagor o wybodaeth am leoli'ch busnes yn Nhorfaen cysylltwch â Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes, Economi a Datblygu Busnes - Ebost:  gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk