Safleoedd

Rydyn ni’n ymfalchïo yn yr amrywiaeth o eiddo masnachol sydd ar gael yn y fwrdeistref, sy’n golygu na fydd busnesau sydd am fuddsoddi yma, neu leoli eu hunain yma, yn gorfod ymdrechu i ddod o hyd i safle.

Ategir at y detholiad o eiddo busnes i’w eiddigeddu yn yr ardal gan y prisiau, sy’n ddeniadol yn fasnachol – er enghraifft, mae’r gost gyfartalog, fesul troedfedd sgwâr, am ofod swyddfa yn Nhorfaen, dipyn yn is na’r gost ar gyfer gweddill De Ddwyrain Cymru: Y canlyniad? Y potensial i gael effaith bositif ar eich llinell waelod!

Porwch drwy’r eiddo sydd ar gael trwy glicio ar ein Cyfeiriadur Eiddo, sy’n cynnwys safleoedd yr Awdurdod a safleoedd sy’n eiddo preifat yn Nhorfaen.

Ar ein gwefan, cewch flas ar yr hyn allwch chi ei ddarganfod yn Nhorfaen, fel ardal i leoli’ch busnes – os ydych chi hefyd yn teimlo bod y rhesymau uchod yn gwneud i chi ystyried lleoli’ch busnes yn Nhorfaen, yna’r ffordd orau i chi ddarganfod mwy am y rhesymau dros fod yma yw cysylltu â ni – fe fyddwn ni’n hapus i drafod pethau gyda chi a dangos i chi sut mae’n opsiwn rhy dda i’w wrthod!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes a Marchnadoedd:

Ffôn: 01633 648371/Symudol: 07980682307                                                                                             E-bost: gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk