Gweithlu, Sgiliau ac Addysg

Wrth galon Rhanbarth Dinas De Ddwyrain Cymru, mae Torfaen yn ffodus i gael dalgylch o tua 1 miliwn o bobl, sy’n golygu y gall unrhyw fusnesau sy’n dewis buddsoddi yma, neu ymleoli yma, gael mynediad at adnodd gwych – gweithlu medrus, amrywiol o ansawdd uchel. Felly, waeth a ydych chi ar flaen arloesi technegol, eisiau symud busnes gweithgynhyrchu neu angen cyflogi sgiliau arbenigol ar gyfer busnes unigryw, fe ddewch chi o hyd i’r cyfuniad cywir o sgiliau yma.

Yn ychwanegol at hyn, mae yna nifer o brifysgolion a Choleg Addysg Bellach sy’n ennyn parch sylweddol, o fewn awr a hanner o siwrnai, gan sicrhau bod cyflenwad cyson o raddedigion o galibr uchel, mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau masnachol. Mae yna gyfleoedd lleoli myfyrwyr hefyd, ynghyd â chyfleoedd ar gyfer cydweithio/mentrau ar y cyd. Rydyn ni’n annog ymgysylltiad â sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach yn weithgar, er mwyn sicrhau bod dysgu, arloesi a sgiliau ymchwil yn cael eu datblygu, fel bod modd troi syniadau da yn fentrau masnachol hyfyw.

Mae Torfaen hefyd yn lle sydd wedi ymrwymo i gefnogi mentrau sy’n creu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant ar gyfer gwaith, ac i gefnogi mentrau o’r fath. Mae’n hysgolion yn datblygu pobl ifanc sydd â sgiliau digidol o ansawdd uchel a fydd yn darparu’r gweithlu y mae ei angen ar gyfer yr economïau digidol a gwybodaeth.

Felly, gallwch fod yn dawel eich meddwl, gan wybod y bydd Torfaen yn gallu bodloni’ch gofynion recriwtio, nawr ac yn y dyfodol.

Ar ein gwefan, cewch flas ar yr hyn allwch chi ei ddarganfod yn Nhorfaen, fel ardal i leoli’ch busnes – os ydych chi hefyd yn teimlo bod y rhesymau uchod yn gwneud i chi ystyried lleoli’ch busnes yn Nhorfaen, yna’r ffordd orau i chi ddarganfod mwy am y rhesymau dros fod yma yw cysylltu â ni – fe fyddwn ni’n hapus i drafod pethau gyda chi a dangos i chi sut mae’n opsiwn rhy dda i’w wrthod! 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes a Marchnadoedd:

Ffôn: 01633 648371/Symudol: 07980682307                                                                                                E-bost: gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk